ODHALENÍ

Poslední desetiletí vznikají po celém světě techniky a nástroje, způsoby a různé méně či více vyzkoušené duchovní směry (cesty) s cílem uvědomělejšího života pro člověka dnešní doby. Jsme zahlceny informacemi díky internetu a často v zajetí všelijakých mýtů.

Slovo KOSMEtika obsahuje ve své první části „kosme“ a lze z jeho tušit hlubší pojetí významu pro člověka.

V úvodu se pokusím zúžit náš pohled na lidskou pokožku, která už v našem embryonálním vývoji vzniká společně s mozkem z jednoho stejného ektodermálního lístku. Z toho vyplývá jejích vzájemné ovlivňování během lidského života. Aby se harmonický vyvíjela, je nutný vyvážený souhrn výživných látek a převážně pohoda rodičky. O druhém zmíněném faktoru v dnešní době najdeme spoustu informací méně či více pravdivých, kdežto o faktoru druhém se většinou ocitáme právě v zajetí zatím nespecifikovaných zmíněných mýtů. Zjednodušeně, vše je rozděleno jako „něco je na něco“. Zpravidla, nejvíce slyšíme či čteme – denní krém, noční krém, na akné, na žilky, na lupenku, na ekzém na suchou či mastnou pokožku atp. Jedno je jisté, pokožka jako náš největší orgán (cca 2m2) je odrazem celkového fyzického, emocionálního a mentálního těla (stavu). Anatomii pokožky pro tento náhled vynecháme jako nepodstatnou a zaměříme se na hlubší pojetí ve smyslu já-svět. Pokožka v tomto smyslu plní funkci hraničního orgánu, který nás od světa odděluje a zároveň (pokud chceme) s ním spojuje.

První smysl, který se aktivuje po příchodu na tento svět je smysl pro hmat (dotek). Způsob, jak ho vnímáme je nám vrozený a ten pak můžeme rozvíjet (zjemňovat či otupovat). Vnímání povrchu pokožky je u některých jedinců zesílené, ať už praktikujícím speciální cvičení nebo i jen vrozenými předpoklady. Dokonce, někteří dokáží pokožkou dýchat a tím i nasávat a nasycovat se pránou. Naše fyzické tělo ve smyslu mikrokosmu, nejvíce ze všech planet, ovlivňuje Slunce a Měsíc. O jejich vlivu je také možné na internetu najít spoustu informací. O ostatních vzdálenějších planetách moc informací, vyjímaje astrologii a astrosofii, nenajdeme. Bez ohledu na nedostatek kolektivního po-vědomí, na nás působí a to v pravidelně opakujícím se týdenním rytmu. Každý den má svojí planetární kvalitu a tato je kosmickým rytmem určena pro běh dění.

Pokud v sobě máme touhu po SPOJENÍ,  bude nutné si osvojit pár informací, které nám pak v procesu harmonizace, integrace a synchronizace s kosmickými rytmy bude nápomocná.

Začneme neděli (Sunday), je dnem se sluneční kvalitou, probouzející schopnost uvědomění sebe sama a našeho zasazení do doby, prostředí, ve kterém žijeme a konáme. Působení Slunce, člověk výrazně vnímá nejen emocionálně, podobně jako i Měsíc, jehož vliv je v dnešní době už uvědomován. Když si představíme lva, který je prohlášen „králem zvířat“, jako kdyby jeho samotná „bytost“ pulzovala Sluncem… Kdybychom se řídili biorytmem lva, tak bychom v neděli, odpočívali 20 hodin denně. Je považován za symbol Slunce, boží moci a tím i vlády, síly, hrdostí s ušlechtilosti. V povídkách je lev popisován jako pyšný, marnivý tvor, vědomý své krásy a síly. Různé kultury vnímají lva trochu odlišně. V Japonsku a v Číně odhání démony a má roli strážce, v Egyptě dva lvi proti sobě otočeni, symbolizují východ a západ slunce.

To, jakou povídku o nás bude psát život sám, záleží jen na nás samotných, na tom, v jaké formě přijmeme sluneční kvalitu v nás a vykřešeme z ní skutečný diamant, kde pýcha bude mít význam pouze v širším smyslu makroskopickém. Ve smyslu bytostí, která se pyšní být obyvatelem naší úžasné planety, a ne ve smyslu mikrokosmickém.

Pokud Slunce charakterizuje našeho Ducha-myšlení, jakožto nejintimnější součást naší bytostí, tak Měsíc, jakožto planeta zrcadlící jeho světlo, jeho temná polarita, zároveň však jemná a křehká ženská kvalita v nás, odpovědná za všechny emoce, které se v našem nitru odehrávají. Spojená se vším, co je hluboce usazené a potlačené, spojené s podvědomím a nevědomím.

Pokračování najdete v sekci Spagyrická sada - Text Historie vzniku spagyrické sady dle planetárních kvalit