Kalcinace růže stolisté, pátek, (Měsíc ve Střelci, doba kalcinace 11 hod)